SPIRITUÁLNÍ VĚDA 


PÁTEŘ ČLOVĚKA

Páteř a mozek reprezentují řeku elektro-magnetické energie, která proudí do celého těla. Kvalita této elektro-magnetické energie je přímo úměrná a ovlivnitelná způsobem, jakým myslíme, mluvíme, cítíme, konáme a jaký máme mentální přístup.  


Když léčíme páteř, léčíme řeku, která se stará o celé tělo. Během přijímání Harmonya je skrze páteř vedeno obrovské množství léčivé energie.


Elektro-magnetická energie, naše myšlenky, pocity, slova a mentální přístup, jsou NEVIDITELNÉ SÍLY, které existují nad rámec fyzického těla. Když PŘEMÝŠLÍME O ZDRAVÍ, většina z nás si jej okamžitě spojí s fyzickým tělem. Pak teprve mohou následovat myšlenky ohledně mentálního nebo emocionálního zdraví. Jinými slovy, nejprve máme tendenci přemýšlet o zdraví v souvislosti s viditelným aspektem (naším tělem) a pak teprve přemýšlíme o zdraví v souvislosti s neviditelnými aspekty (jak myslíme a jak se cítíme). Když definujeme to, co je viditelné, jako že to patří do fyzického světa hmoty a to, co je neviditelné, jako patřící do světa energie a ducha, potom je jasné, že my jako lidské bytosti, jsme z části hmota a z části energie. Vidíme naše tělo, ale nevidíme naše emoce, i když mají přímý vliv na náš endokrinní systém, který je součástí našeho fyzického těla. Nedokážeme vidět naše myšlenky, ale mají vliv na náš neurologický systém a na zbytek fyzického těla, které přijímá impulsy z mozku a nervového systému. Ze starých kreseb lidského těla je patrné, že orgány, které jsou PŘÍMO spojené s páteří jsou LEDVINY A OBAL SRDCE.  Na fyzické úrovni páteř spojuje všechna centra, části a orgány těla. 


Kabala, Božská duchovní moudrost, popisuje páteř jako nebeský magnet, jehož severní pól se nachází v božských žlázách mozku a jižní pól se nachází v oblasti kříže.  Zasvěcenci všech kultur světa navíc znají spirituální význam páteře člověka jako časové osy, ve které je vše uložené a kterou proudí neviditelná síla, jež oživuje celé tělo.SYMBOLIKA ČÍSLA 26

Páteř je řetěz spojený z 26 segmentů, chrání míchu a propojuje 2 světy - Nebe nahoře (hlava) a sféru temnoty dole (rozmnožovací systém). V Kabale má jméno Boha Jehova právě numerickou vibraci čísla 26. 


Strom Života (na stránce nahoře) znázorňuje 10 sefir, odpovídající 10ti planetám, Archandělům, a dalším aspektům formujícím Stvoření a je dokonalým gnostickým symbolem, ukrývajícím v sobě informaci o vzniku Vesmíru a také o lidském těle. Když člověk V SOBĚ rozvine a otevře všech deset sefir, je schopen dělat zázraky. Pouze Vesmír, který je dokonalý, dokáže hluboce léčit. Naším úkolem je otevřít se proudění nekonečné léčivé síly, která je všudypřítomná.


Bio-metafyzický terapeut aplikuje zákony vesmíru na principy léčení tak jak souvisí s lidskou bytostí. Terapeut vnímá vzniklou fyzickou nerovnováhu tak, že vychází z nefyzického těla. Aplikuje vědu léčení fyzického nefyzickým. Vede a podporuje člověka v jeho vlastní kapacitě sebeléčení. DOTEKY ROZVÍJEJÍ MOZEK. HARMONYUM JE TERAPIE DOTEKEM.

Existuje výzkum co se týká doteků: protože vývoj mozku člověka se z 90% odehraje v prvních pěti letech, kdo byl v dětství hodně mazlen a dotýkán, má více šedé kůry mozkové.


V mozku máme uložené tzv.topografické mapy související s bolestí a traumatem. Po několika Harmonyích dostáváme příležitost zcela změnit topografickou mapu díky pozornosti, která je rovnoměrně rozprostřena.


Jemným a pomalým dotykem jsou stimulována tzv. CT vlákna. Tato nervová vlákna nejsou stimulována rychlým nebo silným pohybem, ani postupy v rámci akupunktury. Stimulováním CT vláken pomáháme tělu vzpomenout si na zdravé vzorce, neboť  stimulace CT vláken je zpracovávána v limbickém mozku, který přímo souvisí s emocemi a instinktivním nastavením. Limbický systém je zdrojem problematických vzorců chování.


STIMULACE CT VLÁKEN:


ZPOMALUJE TEP


SNIŽUJE KREVNÍ TLAK


VEDE KE ZVÝŠENÍ PŘÍJEMNÉHO POCITU 


AKTIVUJE PARASYMPATICKÝ NERVOVÝ SYSTÉM UVOLNĚNÍM OXYTOCINU DO TĚLAVÝCHODNÍ MOUDROST: MERIDIÁNY A MEDICÍNA ENERGIE

Podle východních léčebných nauk jsou meridiány energetickými dálnicemi, které propojují vše v těle. Během Harmonya je energie vedena z praktikujícího do přijímajícího skrze elektromagnetický mechanismus v těle. Moderní věda se pokouší porozumět těmto meridiánům a jedna teorie říká, že jejich schopnost se chovat jako systém, který přenáší energii, je proto, že jsou tvořeny látkou připomínající vodu, která vede elektřinu. Tyto stabilní vodní chomáčky, které oscilují vysokou frekvencí jsou možná zásadní ingrediencí ve funkci života. (Shui Yin Lo PhD, 2001, str. 1-2) Meridiány jsou spojovací strukturou pro energii, stejně tak jako tepny a žíly jsou spojením pro krev, která skrze ně proudí do celého těla. Nervy jsou komunikační strukturou pro nervové impulsy. Energie, která cestuje skrze meridiány je vnímána tak, že ovlivňuje ostatní tekutiny těla, jako je krev a hormony a všechny další systémy, jako je nervový systém, imunitní systém a kardiovaskulární systém. Z toho důvodu, léčení energií bylo používáno po tisíciletí pro problémy s mozkem a nervovým systémem. Léčebný systém Harmonyum pracuje na meridiánech souvisejících s páteří a nervovým systémem, které jsou propojené s hormony, mozkem a reproduktivním systémem.

JE TO PÁTEŘNÍ MERIDIÁN, KTERÝ JE JEDNÍM Z MÁLA MERIDIÁNŮ, KTERÉ PROUDÍ NAHORU I DOLŮ. 

 Většina meridiánů proudí pouze jedním směrem. Skrze páteřní meridián jsou stimulovány všechny ostatní meridiány. 

V TEORII MERIDIÁNŮ JE ENERGIE, KTERÁ CESTUJE MERIDIÁNY, ÚZCE SPOJENÁ S DUCHEM A MŮŽE BÝT BRÁNA JAKO JEHO SOUČÁST.


NERVOVÝ SYSTÉM A SPIRITUÁLNÍ TĚLO ČLOVĚKA 

Zdraví pociťujeme, když máme volný proud energie cirkulující mezi spirituálním a fyzickým tělem. Autonomní nervový systém (ANS) je nervovým systémem spirituálního neboli energetického těla. Centrální nervový systém (CNS) je nervovým systémem fyzického těla. Zdraví pak z velké části závisí na harmonickém vztahu mezi autonomním nervovým systémem a centrálním nervovým systémem. Harmonyum dále reguluje autonomní nervový systém, který vytváří v těle rovnováhu zajišťující jeho zdraví i zdraví mysli. Autonomní nervový systém se skládá ze sympatického nervového systému (SNS), který stimuluje vzrušení, akci, "boj nebo útěk", a z parasympatického nervového systému (PNS), který nám dovoluje relaxovat. Harmonické fungování těchto dvou systémů je předpokladem správné koordinace životních funkcí a orgánů. Stres moderního života má vliv na přílišnou stimulaci SNS - velká většina hudby, zpráv, filmů, stimulujících nápojů, ale i pracovní podmínky podporují stav přehnané ostražitosti a neklidu. Obecně je nyní přebytek stimulů a informací a důsledkem toho se PNS stává méně aktivním. V tomto stavu pak máme problém odpočívat a relaxovat. Následně jsou tímto stavem oslabeny funkce těla, které má PNS podporovat, jako je trávení a vstřebávání živin, schopnost regenerace organismu, dýchání, krevní oběh a spánek. Pokud je SNS dominantní po dlouho dobu, tělo je náchylné k nemoci. Proto k vyléčení nemocí takto způsobených je nutné posílení PNS a vytvoření rovnováhy v rámci autonomního nervového systému.


HARMONYUM A ÚLOHA SEBELÉČENÍ 

Sebeléčení je přirozený proces, který dovoluje mysli i tělu vyjádřit ten nejzdravější stav harmonie a dynamické rovnováhy. Ultimátně zdraví začíná v mysli, která může být nazvána řídícím centrem. Řídící centrum posílá zprávy nervovému systému, který může být nazván zásobovacím centrem, a ten pak vysílá vzkazy do celého těla. Je tedy logické, že když vzkaz z řídícího centra vyjadřuje stav zdraví a harmonie, je přenášen do zbytku těla nervovým systémem.


OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, JAK OVLIVNIT ZPRÁVY, KTERÉ VYSÍLÁ NAŠE ŘÍDÍCÍ CENTRUM? 


JAK OSVOBODÍME MYSL OD NEGATIVNÍCH A DESTRUKTIVNÍCH MYŠLENEK? 


Kdo to za nás může udělat? Kdo dokáže získat kontrolu nad našimi vědomými myšlenkami a nad těmi nevědomými uloženými v hloubce našeho podvědomí? Odpověď je jasná. Nikdo nedokáže vyčistit naši mysl mimo nás samých. Neexistuje žádná operace nebo jiná metoda, kterou by někdo mohl aplikovat na naši mysl a která by transformovala semínka v ní zasazená, která přináší odsuzování, negativitu, vztek, rozhořčení, depresi, nebo nízké sebevědomí a tak dále. A protože jsou hluboce zakořeněné v naší podvědomé mysli, aspektu naší mysli, kterého si podle definice nejsme vědomi, je pro nás těžké je vymýtit. Obecně, trávíme naše dny tím, že se snažíme co nejlépe postarat o produkty těchto negativních semínek, které se projevují ve formě špatného zdraví, náročné komunikace ve vztazích a omezeních, které nám nedovolují stát se lepšími a šťastnějšími lidmi. 


HARMONYUM PRACUJE S PŘÍČINOU A UMOŽŇUJE ČLOVĚKU ROZŠIŘOVAT JEHO VĚDOMÍ. 


Představte si, že všechny vaše podvědomé myšlenky jsou harmonické, povznášející a kreativní, projektující harmonii, pozitivní a kreativní myšlenky do vaší vědomé mysli. Na oplátku, vaše řídící centrum posílá tyto vzkazy vašemu zásobovacímu centru, které je dále předává do celého těla. Všechny systémy fungují spojené navzájem a vibrují harmonii a kreativitu a vy jste naladěni na vaše nejlepší vyjádření vás samých a přinášíte světlo, harmonii a léčení kamkoli vstoupíte a každému ve vašem světě.
Podstata pravého trvalého léčení se tedy může uskutečnit v okamžiku, kdy se staneme schopni myslet, cítit a jednat způsoby, které jsou stále pozitivní, povznášející a harmonické. Abychom toho byli schopni, naše vědomí se musí rozšířit, abychom byli schopni si uvědomit, kdy nás naše myšlenky odvádí ze správného směru.


Na závěr tohoto oddílu několik vět jogína, mystika a vědce, Dr.Josepha Michaela Levryho, otce Harmonya, pradávné techniky léčení Světlem: 


Jak se probouzí a rozšiřuje vaše uvědomění, začínají se probouzet, růst a manifestovat energie, talenty a dary, které jsou zatím ještě nerozvinuté. Léčivý oheň Harmonya vás obklopí nejkrásnějším světlem do té míry, že se váš život stane vyjádřením síly, klidu a zdraví. Všechny vaše strachy a pochyby budou rozpuštěny v rámci léčivého proudu božské lásky, která tiše vyzařuje z vaší bytosti a dělá vás jasné a krásné jako Slunce. Jakmile přijímáte Harmonyum, vstupují do vašeho života příznivé aspekty všech vlivů vesmíru, planet a zvěrokruhu a žehnají vám světlem, léčením a milostí. Je to nejvyšší léčebná technika pro ty, kteří jsou připraveni otevřít své srdce. Pravidelné přijímání této mocné techniky vás osvobodí od mentálních a emočních slabostí, kdy budete schopni rozvinout osvícenou mysl, čisté srdce a silnou vůli. 

Naam Yoga Therapies & Harmonyum Healing
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky