"Harmonyum je božský léčebný systém, který pomáhá zvýšit vitální energii těla a jeho celkové vibrace tak, jak to nedokáží žádné léky nebo bylinky."
Dr. Joseph Michael Levry

 Harmonyum

Harmonyum je transcendentální, energetická léčebná technika, která se stará o celou lidskou bytost tím že aktivuje sílu Ducha v nás.  Jedná se o přenos, kdy terapeut Harmonya umožňuje přijímajícímu otevřít se této síle, aby se mohla manifestovat jako synchronicita tělesných a mentálních funkcí.


Představuji vám kompletní holistický systém, který je nadčasový, zrozený z učení Univerzální Kabaly, a který je označován jako 

BIO-METAFYZICKÝ LÉK.


Přenos Harmonyem probíhá přes páteř a mozek přijímajícího. 

Toto jsou řídící centra a představují zdroj elektro-magnetického proudu životní síly. Jemnými doteky v kombinaci s vnitřní prací terapeuta je umožněno rozpohybovat řeku života a aktivovat schopnost vlastní každému tělu   SAMO SEBE VYLÉČIT.  


Harmonyum pomáhá s velmi širokým spektrem problémů, včetně osvobození se od různých forem závislostí.  Podporuje fyzické, emoční a mentální zdraví v každé fázi života. Je prospěšné pro člověka zdravého stejně tak jako pro člověka se zdravotními problémy. Nepoužívá se v případě akutních situací, kdy je potřeba vyhledat lékařskou pomoc, ale jinak je bezpečné ho použít v rámci jakéhokoli zdravotního problému, kdy je stav dané osoby stabilizován. Hlavním benefitem léčebného systému Harmonyum je, že nepřináší žádné riziko farmaceutických kontraindikací a jako takové slouží jako výborná komplementární léčebná strategie pro pacienty, kteří procházejí různými lékařskými procedurami.


Harmonyum je silný systém pro urychlení osobního růstu, spirituální evoluci a stejně tak je tu pro kohokoli, kdo usiluje o to být tím nejlepším, kým se může stát.


BIO-METAFYZICKÝ LÉK PRO TENTO VĚK A DÁLE